• Polski
 • Slovenčina
 • O mne

   

  Cesta k prekladateľstvu

  Vyrastala som v bilingválnom, slovensko-poľskom, prostredí. Prekladom a tlmočeniu z/do poľského jazyka som sa začala venovať na strednej škole, teda už viac ako 19 rokov sú súčasťou môjho každodenného života.

  Od roku 2016 som zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR ako prekladateľka v odbore poľský jazyk.

  Som členkou Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT).

  Postup práce

  Spolupráca je častokrát kľúčovým faktorom dobrého prekladu a obojstrannej spokojnosti. Ocením, keď mi pošlete požiadavku na preklad s ukážkou textu, aby som vedela zhodnotiť termín dodania a cenu. Rovnako dôležitý je aj telefonický kontakt, aby sme sa pre prípad potreby vedeli kedykoľvek spojiť.

  Na externých korektúrach a konzekutívnom tlmočení sa môžeme dohodnúť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

  V prípade, že máte záujem o preklad z inej než nižšie uvedenej oblasti, pošlite mi prostredníctvom kontaktného formulára ukážku textu. Budem vás spätne informovať o možnostiach prekladu daného dokumentu.

  Služby

  Cestovný ruch

  Cezhraničná spolupráca

  Životné prostredie

  Kultúra

  Gastronómia

  Projektová dokumentácia EÚ

  Vodohospodárstvo

  Doprava (letectvo)

  Bezpečnosť a obrana

  Pracovné právo

  Úradné preklady

  Som úradná prekladateľka zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 971312.

  Typy dokumentov

  • Maturitné vysvedčenie
  • Vysokoškolský diplom
  • Dodatok k diplomu
  • Výpis známok
  • Certifikáty, osvedčenia
  • Rodný list
  • Sobášny list
  • Úmrtný list
  • Rozsudky
  • Výpis z registra trestov
  • Výpis z obchodného registra
  • List vlastníctva
  • Daňové priznanie
  • Účtovná závierka
  • Obchodné zmluvy
  • Technický preukaz
  • Vyhlásenie o zhode
  • Doklad o odbornej spôsobilosti
   

  Vzdelanie

  2015 – 2013

  PhDr.

  UKONČENÉ RIGORÓZNE POKRAČOVANIE

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo
  Program: Poľský jazyk a kultúra

  2005 – 2000

  Mgr.

  UKONČENÉ MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo
  Program: Francúzsky jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra

  FAQ

  Ako si objednať preklad?

  Najrýchlejší spôsob je poslať objednávku prostredníctvom kontaktného formulára alebo priamo na e-mailovú adresu info@prekladyschoberova.com. Telefonicky vám viem poskytnúť len informácie ohľadom aktuálnej pracovnej vyťaženosti, prípadne upresniť detaily objednávky. Prekladať začnem až po písomnom odsúhlasení cenovej ponuky a potvrdení objednávky (e-mailom).

  Akým spôsobom môžete poslať preklad a akým prevziať?

  Preklady prijímam: osobne, poštou, kuriérom alebo e-mailom.
  Preklady odovzdávam: osobne, poštou, kuriérom, e-mailom, vytlačené, prípadne na USB-kľúči.

  Aké dokumenty dokážem spracovať?

  Dokážem spracovať všetky bežné editovateľné formáty ako napríklad doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, odt, xml, html, problémom nie sú ani súbory pdf a iné. Ak máte k dispozícii text v editovateľnej podobe, odporúčam vám na nacenenie zaslať ten. Cenovú kalkuláciu vám vďaka tomu dokážem pripraviť obratom a presnejšie.

  Ako rýchlo dostanete preložený text?

  Po analýze zdrojového textu a po vašom odsúhlasení cenovej ponuky okamžite začínam s prekladom. V cenovej ponuke nájdete aj termín odovzdania hotového prekladu. Viem sa prispôsobiť aj náročnejším požiadavkám na rýchlosť, treba ma však hneď pri prvom kontakte upozorniť, že preklad potrebujete expresne. Vo všeobecnosti platí, že zvládnem preložiť cca 8 normostrán textu za deň, v závislosti od náročnosti textu.

  Koľko stojí preklad?

  Cena vyhotovenia prekladu je odvodená od počtu normostrán, prípadne počtu slov, zdrojového jazyka a požadovaného termínu dodania. Orientačné ceny za preklad sú uvedené v cenníku.

  Cenová ponuka zahŕňa predbežnú cenu (v prípade kalkulácie na normostrany) alebo konečnú cenu (v prípade kalkulácie podľa počtu slov) na základe konkrétneho zadania a dohovoru so zákazníkom. Konečná cena za normostrany je stanovená až po dokončení prekladu.

  Zľavy poskytujem pri väčšom objeme prekladu, stálej spolupráci, či nízkej náročnosti prekladu (napr. mailová komunikácia).

  Môžete si však byť istí, že u mňa dostanete kvalitný preklad za rozumnú cenu, keďže preklad neprechádza cez tretiu stranu, a tak naozaj zaplatíte iba za preklad samotný, nie za jeho sprostredkovanie. Súčasťou prekladu je aj jazyková a štylistická korektúra, takže nebudete platiť nič navyše.

  Čo je to normostrana a slovo?

  Normostrana (skratka NS) je základným nástrojom stanovenia množstva prekladu, pričom 1 NS má 1800 znakov vrátane medzier. Pri preklade platíte za počet preložených normostrán, preto je cenová ponuka len predbežná.
  Slovom rozumiem všetky slová v texte pozostávajúce z jedného alebo viacerých znakov, oddelené od seba medzerami. V tomto prípade sa počíta cena z počtu slov zdrojového textu, preto je cena už na začiatku stanovená fixne.

  Rovnaký text má v rôznych jazykoch väčšinou rôzny počet normostrán! Vo všeobecnosti býva poľský text o niečo dlhší ako slovenský. Pri jednej strane sa rozdiel až tak neprejaví, ale treba to mať na pamäti pri obsiahlejších prekladoch.

  Akým spôsobom za preklad zaplatíte?

  Platby prijímam len bezhotovostne prevodom alebo vkladom na č. účtu: SK07 8360 5207 0042 0533 5523, banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, a to v termíne splatnosti uvedenom na faktúre.

  Akým spôsobom prekladám?

  Okrem klasického spôsobu – slovníky, znalosti, skúsenosti – využívam pri práci aj moderné technológie, tzv. CAT nástroje (CAT – Computer Aided Translation, Computer Assisted Translation), konkrétne SDL Trados Studio 2015.
  CAT nástroje nielenže uľahčujú samotný proces prekladu, ale pri potenciálnom opakovaní textov dokážu výrazne zvýšiť kvalitu prekladov vďaka jednotnej terminológii a takisto do istej miery znížiť cenu prekladu (pri dlhodobej spolupráci až do výšky 40 %).

  Ostatné služby

  Tlmočenie: na tlmočení sa so mnou treba dohodnúť telefonicky, či e-mailom. Tlmočeniu sa z časových a rodinných dôvodov venujem výnimočne a robím len konzekutívne tlmočenie. Cena je okolo 25 € za hodinu (podľa náročnosti). Požadujem taktiež preplatenie cestovných nákladov a stravné podľa platnej legislatívy.

  Korektúry: na základe telefonickej alebo e-mailovej komunikácie. Korektúry zásadne robím v spolupráci s prekladateľom, ktorý je autorom prekladu. Nie všetky korektúry sa totiž dajú spraviť automaticky.
  Cena je zvyčajne 30% z ceny za preklad 1 normostrany.

  Francúzsky jazyk: Vyštudovala som aj špecializáciu francúzsky jazyk a kultúra, ktorému som sa vo väčšej miere venovala 3 roky po skončení štúdia. Aktuálne robím preklady len jedným smerom – z francúzskeho do slovenského jazyka, so zameraním na potravinárstvo, kultúru, vzdelanie a EÚ.
  Cena je od 10 € do 12 € za normostranu, resp. 0,039 – 0,045 € za slovo.

  Referencie

  Interreg referencia

  Spoločný technický sekretariát, Krakov, PL

  Preklad časti programovej dokumentácie (o i. pokyny na vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy).

  “Preklad bol dodaný vo veľmi krátkom čase a napriek odbornému charakteru sa vyznačoval vysokou úrovňou kvality, čo potvrdili aj recenzenti dokumentov: pracovníci Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 (Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky, Odbor územnej spolupráce) a Národný koordinátor pre Slovensko (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky).” GRZEGORZ TOPOLEWICZ – Autor prekladanej dokumentácie

  Delfin referencia

  Delfin Sp. Z o. o., Kielce, PL

  Preklad reklamných letákov a technických listov (čističky odpadovej vody, odlučovače, nádrže na dažďovú vodu a pod.).

  “S prekladom sme veľmi spokojní, pretože bol vykonaný nadmieru dôsledne. Navyše prekladateľka zachovala pôvodnú grafickú úpravu dokumentov, čo pre nás bolo obzvlášť dôležité.” EWA ŚLUSARCZYK – Marketingová špecialistka

  Justur referencia

  JUSTUR spol. s r. o., Stará Turá, SK

  Preklady technických správ, protokolov a pod. (napr. stroje pre výrobu kanýl a lanciet, skúšobné stanice vodomerov).

  ŽSR

  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, SK (pre agentúru Translata, spol. s. r. o)

  Konzekutívne tlmočenie na fóre manažérov infraštruktúry PKP PLK, S.A. a ŽSR s dopravcami.

  ŽSR

  Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, PL

  Preklad článku (kláštorná medicína v súčasnom Poľsku).

  Spoločnosť pre trvalo udržateľný život

  Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, odbočka Biele Karpaty, Trenčín, SK

  Preklad a prepis hodnotiacich dotazníkov k projektu.

  Galéria M. A. Bazovského

  Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, SK

  Konzekutívne tlmočenie na slávnostnej vernisáži výstavy fotografií.

  Altnuo partners s.r.o., Bratislava, SK

  Altnuo partners s.r.o., Bratislava, SK

  Preklad katalógov (hliníkové profily pre okná a dvere).

  • 2011
  • Technická dokumentácia

  “S Veronikou Schóberovou som pracoval na viacerých projektoch, no v pamäti mi utkvel najmä jej preklad receptov (2014), ktoré som korigoval. S úpravou textu som naozaj nemal veľa práce. Text sa čítal akoby to ani nebol preklad a znel akoby ho písala sama skúsená kuchárka.
  Veronika vždy odovzdala všetko načas, promptne reagovala na telefonáty a emaily a každý podnet zapracovala presne podľa očakávaní. Terminológiu si vždy overovala veľmi zodpovedne a rešpektovala všetky požiadavky klienta.
  Spoluprácu s ňou môžem iba odporučiť.” MARTIN DJOVČOŠ – Prekladateľ, tlmočník, VŠ pedagóg

  • Gastronómia
  LOTN referencia

  Letecké opravovne Trenčín, a.s., SK

  Preklad prevádzkových bulletinov.

  Cenník

  Z poľského do slovenského jazyka

  11 – 14

  Cena je za normostranu, resp. 0,044 – 0,056 € za slovo.

  Zo slovenského/českého do poľského jazyka

  12 – 15

  Cena je za normostranu, resp. 0,048 – 0,06 € za slovo.

  Úradné preklady z/do poľského jazyka

  19,92

  Cena za každú (aj neúplnú) normostranu v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z.z.

  Príplatok 50% bude uplatnený v prípade expresného prekladu – do 24 h, maximálny rozsah je 6 normostrán.

  Nie som platiteľom DPH.

  Všetky potrebné údaje k platbe a fakturácii nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach

  Kontaktné údaje

  Pádivého 681/6,
  911 01 Trenčín

  +421 948 437 462

  Kontaktný formulár

  Meno (povinné)

  E-mail (povinné)

  Telefón

  Požadovaný termín vyhotovenia prekladu

  Príloha

  Vaša správa